ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Kanka Japan. På webbplatsen hänvisar “vi”, “oss” och “vår” till Kanka Japan. Kanka Japan erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att gå in på vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår “tjänst” och godkänner att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

DEL 1 – VILLKOR FÖR NÄTBUTIKEN

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss tillstånd för att någon av dina minderåriga anhöriga ska få använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

Du får inte överföra maskar eller virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

DEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka service till vem som helst.
Du är medveten om att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras.

okrypterat och omfattar a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att uppfylla och anpassa sig till de tekniska kraven i anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och begränsar eller påverkar inte på annat sätt dessa villkor.

DEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om den information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, fullständiga eller aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att kontrollera ändringar på vår webbplats.

DEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller delar av den eller dess innehåll).

(och konsekvenserna av detta) utan förvarning när som helst.
Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, nedläggning.

eller avstängning av tjänsten.

DEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i förekommande fall)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så exakt som möjligt så som de visas i butiken. Vi kan inte garantera att visningen av en färg på din datorskärm är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras efter eget gottfinnande och när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller får kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

DEL 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när du gjorde beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt eget gottfinnande verkar ha lagts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp du gör i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och ditt kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

DEL 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg “i befintligt skick” och “i den mån de är tillgängliga”, utan någon garanti, representation eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte vara ansvariga på något sätt för din användning av tredje parts verktyg.

All användning av valfria resurser som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör försäkra dig om att du är medveten om och godkänner de villkor enligt vilka resurserna erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

DEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

En del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och är inte ansvariga för någon tredje parts material eller webbplatser, eller något annat tredje parts material, produkter eller tjänster.

Vi är inte ansvariga för skador eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs tredje partens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

DEL 9 – KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA ANVÄNDARBIDRAG

Om du på vår begäran lämnar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du, utan begäran från oss, lämnar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det sker online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade “kommentarer”), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du lämnar till oss, när som helst och utan begränsning i vilket medium som helst. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för kommentarer eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighetsrättigheter eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, ärekränkande eller obscent material, och att de inte kommer att innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och accepterar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

DEL 10 – PERSONLIG INFORMATION

Tillhandahållandet av personlig information via butiken omfattas av vår sekretesspolicy. För att läsa vår integritetspolicy.

DEL 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår Webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om informationen i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter det att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller förnyelsedatum som tillämpas på tjänsten eller någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

DEL 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver alla andra förbud i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagliga syften, (b) för att uppmana andra att agera eller delta

att delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel, stadga eller lokal förordning, (d) att bryta mot eller göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter, (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, kränka, skada, smutskasta, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder, (f) att lämna falsk eller vilseledande information. (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som försämrar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spin, crawl eller scrape, (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

DEL 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller din oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “i befintligt skick” för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Kanka-Japan.se, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller några direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, vinstförlust, inkomstförlust, förlust av besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet). strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av Tjänsten eller produkter som erhålls via Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något Innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användning av Tjänsten eller något Innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om de har informerats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner att begränsas i den högsta utsträckning som lagen tillåter.

DEL 14 – SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Kanka Japan och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller de dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.

DEL 15 – VERKSTÄLLBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor, och en sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av alla återstående bestämmelser.

DEL 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor förblir i kraft om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att informera oss om att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi anser att du inte har uppfyllt, eller misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem) i enlighet med detta.

DEL 17 – HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor innebär inte att vi avstår från den rättigheten eller bestämmelsen.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den skrivande parten.

DEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med USA:s lagar.

DEL 19 – ÄNDRINGAR AV SERVICEVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor.

Genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänst efter att ändringar i dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

DEL 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska ställas till oss på info@kanka-japan.se.